top of page

Ljetne škole na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Saraj

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa domaćim i međunarodnim partnerima po prvi put provodi dva programa necikličnog oblika obrazovanja. Riječ je o „Ljetnoj školi - Smjernice za postupanje u slučajevima nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini“ (20-26. juni/lipanj 2016. godine) i „Međunarodnoj Ljetnoj školi - Upravljanje u kriznim situacijama“ (15-21. juli/srpanj 2016. godine).

Detaljne informacije o programima, uslovima učešća i prijavi možete pronaći na internet stranici www.summerschool.ba.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page