top of page

Kamere kao obavezna oprema policijskih službenika: DA ili NE?

Povjerenje građana u policiju i integritet policijskih službenika predmet su mnogih istraživanja u posljednjih 30 godina. Jedna od mjera, provedena sa ciljem unaprjeđenja odnosa na relaciji policija – građani, je opremanje policajaca video kamerama. Tako, oprema policijskih službenika u mnogim zemljama, pa i u Republici Hrvatskoj, podrazumijeva kamere na njihovoj uniformi. Iako može biti vrlo korisno sredstvo u policijskom radu, pitanje je koliko trebamo vjerovati snimcima sa ovih kamera. Kolegama savjetujemo oprez u vršenju svoje dužnosti i preporučujemo video (ispod), a koji će iz više uglova prikazati moguće situacije u svakodnevnom radu policajaca.

Čini se da i ovi klipovi pokazuju da integritet i profesionalnost policijskog službenika ne može biti nadomješten tehnologijom. Zbog toga se najbitnijim smatra kvalitativna dimenzija kadrovske politike u policijskim agencijama. Prije svega, to znači da se pri zapošljavanju kadrova pažljivo mora odabrati vrsta i visina stručne spreme budućih policijskih službenika.

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page