top of page

Šta moramo znati o istraživanju sa djecom i o djeci?

Objekt istraživanja u društvenim naukama vrlo često su djeca. U oblasti kriminologije, čiji predmet se ogleda u proučavanju etiologije i fenomenologije društveno neprihvatljivog ponašanja, istraživanja sa ovom populacijom posebno su važna. Težeći ka ostvarenju društvenih i naučnih ciljeva istraživanja, istraživači svojim greškama mogu ostvariti negativne posljedice po djecu koja participiraju u istraživanju.

Neadekvatno postavljena i/ili izvedena metodologija istraživanja može dovesti do povrede osnovnih prava djeteta. Iako se u ovim slučajevima kao najčešći metod prikupljanja podataka koristi metod ispitivanja (tehnikom anketiranja), neprilagođen sadržaj može uzrokovati posljedicu. Takva istraživanja ne mogu zadovoljiti kriterije društvene niti naučne opravdanosti. Naučna metodologija zahtijeva poštivanje naučnih principa, a jedan od njih je etičnost. U cilju provođenja naučnih istraživanja na pomenutoj populaciji u Bosni i Hercegovini neophodno je konsultovati Etički kodeks za istraživanje sa djecom i o djeci u Bosni i Hercegovini, autora Muratbegović, E. i Šućur Janjetović, V. (2013).

Dokument je dostupan na linku

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page