top of page

Naučna konferencija Terorizam i teroristi – šta znamo i kako dalje, Sarajevo, 6. i 7. oktobar 2016.

U okviru XVI Dana kriminalističkih nauka, a u povodu obilježavanja Dana Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet organizuje multidisciplinarnu međunarodnu konferenciju na temu „Terorizam i teroristi: šta znamo i kako dalje“.

Namjera organizatora je da okupi izlagače, predstavnike akademske zajednice, agencija za provedbu zakona, sistema krivičnog pravosuđa, privatnih zaštitarskih agencija i nevladinog sektora iz cijele regije. Na konferenciji će se raspravljati o kriminalističkim, kriminološkim, sigurnosnim, pravnim, viktimološkim, sociološkim, psihološkim i drugim aspektima terorizma i teroristima.

Po uzoru na druge velike konferencije, izlaganja će biti organizovana kroz plenarne sesije, paralelne sesije i poster sesije. Zainteresovani izlagači se prijavljuju na paralelne i poster sesije, a izlagače u plenarnim sesijama će odrediti Naučni i programski odbor konferencije.

Prijavu učešća možete izvršiti ispunjavanjem on-line obrasca na stranici Fakulteta (www.fkn.unsa.ba) do 20.06.2016. godine (XVI Dani kriminalističkih nauka).

Zvanična e-mail adresa konferencije je: konferencija@fkn.unsa.ba

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page