top of page

Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost

Članice Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, Sandra Kobajica i Nerma Halilović-Kibrić učestvovale su na VII naučno-stručnom skupu sa međunarodnim učešćem „Evropske integracije: pravda, sloboda i bezbednost” od 24. do 26. maja 2016. godine na Tari. U organizaciji Kriminalističko-policijske akademije i Fondacije „Hans Zajdel” konferencija se održava u cilju razmjene savremenih naučnih i stručnih dostignuća eminentnih predstavnika u oblasti kriminalističkih, policijsko-bezbjednosnih, pravnih, forenzičkih i drugih nauka. Naše predstavnice prezentovale su teme iz oblasti kriminologije i sigurnosnih studija, i to zločine iz mržnje u Bosni i Hercegovini i Velikoj Britaniji te blisku zaštita sudija i tužilaca kao jedan od preduslova nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa i vladavine prava u Bosni i Hercegovini.

Svi zainteresovani će pomenute radove u narednom periodu moći pronaći u elektronskom Zborniku na internet stranici www.nst.org.rs/tara-2016.

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page