top of page

Forenzička rekonstrukcija lica

Lisa Bailey, forenzičarka u FBI laboratoriju u Kvantiku (država Virdžinija) zahvaljujući dostignućima iz oblasti forenzičke facijalne rekonstrukcije stvara lica neidentificiranih osoba koristeći modele njihovih lubanja i antropološke izvještaje.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page