top of page

Održana panel diskusija „Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba“

U organizaciji Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti te Udruženja Vijeće studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u srijedu, 5. 4. 2017. godine u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije održana je panel diskusija pod nazivom „Značaj struke u obavljanju poslova i zadataka ovlaštenih službenih osoba“, a povodom usvojenog Nacrta zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Panel diskusiju otvorio je dekan Fakulteta, prof. dr Nedžad Korajlić koji je ukazao na značaj stručnosti i obrazovanosti svih kadrova koji rade u sigurnosnom sektoru, a pogotovo onih koji su na prvoj liniji borbe protiv kriminaliteta, kako u smislu prevencije tako i u smislu represije. Upravo u tom segmentu, nesporna je uloga Fakulteta kao najstarije visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini koja se bavi civilnim obrazovanjem stručnjaka iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija.

Članovi akademske zajednice i predstavnici policijskih agencija ukazali su na složenost i raznovrsnost poslova i zadataka iz nadležnosti ovlaštenih službenih osoba, kao i nužnost implementacije principa integriteta, kao temelja objektivnog, profesionalnog i stručnog djelovanja ovlaštenih službenih osoba na provođenju propisa iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. U tom smislu, iskazali su kako važeći pozitivnopravni okvir nije adekvatno prepoznao niti vrednovao znanja i vještine kadrova specijaliziranih za rad u policijskim agencijama, stoga je neophodno da se kvalitetnim i strateškim pristupom kadrovskoj politici i praksi, precizno odrede profesionalni uslove za zapošljavanje ali i kasnije napredovanje policijskih službenika. Na taj način, svoju punu afirmaciju dobile bi specifične struke u sistemu visokog obrazovanja, koje su temeljno vođene potrebama policijskih i srodnih institucija. Pored toga, došlo bi i do značajnog iskoraka u pravcu specijaliziranja poslova u policiji na način da se precizno definišu radna mjesta prema vrsti stručne spreme. Tako bi na najbolji način efektivnost rada policijskih tijela bila dovedena u vezu sa profesijama kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti.

Naime, između ostalog, u predloženom nacrtu Zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo u članu 52, stav 1, tačka c) kao jedan od opštih uslova zaposlenja u policijskom organu u činu mlađeg inspektora navodi se da kandidat treba da ima najmanje VI (šesti) stepen školske spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja koji iznosi najmanje 180 ECTS bodova. To bi značilo da za radno mjesto policijskog službenika u činu mlađeg inspektora može konkurisati bilo ko sa završenim fakultetom bez obzira na usmjerenje, što svakako ne odgovora potrebama službe odnosno poslova ovlaštenih službenih lica za koja su nužna specijalistička znanja. Ako se uzme u obzir i to da diplomirani kriminalisti, kriminolozi i menadžeri sigurnosti objektivno nisu u prilici da apliciraju za poslove izvan struke, jasna je problematičnost trenutne otvorenosti pozicija u policijskim organima za sve druge kadrove. Jedina društveno odgovorna politika u ovom trenutku uključivala bi osiguranje garantovanih radnih mjesta u struci, a na isti način kako ih ostvaruju pravnici unutar pravosudnih institucija ili ljekari u medicinskoj struci.

S ciljem podizanja svijesti u javnosti o nužnosti prepoznavanja i značaju profesije kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti u sistemu sigurnosti naše zemlje, članovi Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti i Udruženja Vijeće studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u narednom periodu dijelit će promotivne letke.

Zaključci panel diskusije sa prijedlozima izmjena zakonskih odredbi biće dostavljeni Skupštini Kantona Sarajevo i drugim relevantnim akterima u amandmanskoj formi do okončanja javne rasprave po usvojenom Nacrtu zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo.

Na kraju radnog dijela panel diskusije, dekan Fakulteta i direktorica Udruženja dodijelili su pohvalnice najboljim studentima za postignute izuzetne uspjehe u toku školovanja.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page