top of page

Stručno-edukativna posjeta KPZ Banja Luka

Studenti i nastavno osoblje Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu boravili su u stručno-edukativnoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka 24. maja 2017. godine.

U sklopu praktičnog dijela nastave na predmetu Kriminologija 3 - Primijenjena kriminologija, sada već tradicionalno, studenti posjećuju kazneno-popravne ustanove širom Bosne i Hercegovine. Na taj način stiču potrebna znanja o organizaciji i djelovanju veoma važne karike u lancu formalne socijalne kontrole - institucija za izvršenje krivičnih sankcija. Partner u realizaciji ovogodišnje stručno-edukativne posjete bila je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, kojoj se ovim putem srdačno zahvaljujemo.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page