top of page

Saopštenje Nezavisnog odbora: Struka mora biti prepoznata u radu policije, novi Pravilnik o unutrašn


Nezavisni odbor je, razmatrajući Informaciju o aktivnostima Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo za mjesece april, maj i juni 2017. godine te posebno Informaciju o statusu donošenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Uprave policije, izrazio zabrinutost u pogledu činjenice da za radna mjesta u Upravi policije nije propisana posebna stručna sprema za radna mjesta koja po svojoj prirodi najkvalitetnije mogu obavljati osobe sa završenim fakultetom kriminalističke, pravne ili ekonomske struke.

Nezavisni odbor smatra da se na taj način umanjuje strateški i sistemski kapacitet Uprave policije da odgovori na sigurnosne izazove u budućnosti.

Argument da se na pojedinim radnim mjestima nalaze osobe sa drugačijom stručnom spremom od posebne, koja bi bila propisana novim Pravilnikom, Nezavisni odbor smatra neutemeljenim jer se ovo pitanje može normativno riješiti kroz prijelazne i završne odredbe Pravilnika kojim bi se definisalo da osobe koje trenutno obavljaju poslove na tim radnim mjestima mogu nastaviti rad na tim radnim mjestima a da nakon upražnavanja tih radnih mjesta iz bilo kojeg razloga, na ta radna mjesta mogu biti zaposlene samo osobe koje posjeduju propisanu stručnu spremu.

Navedeni zaključak je dostavljen Komisiji za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo, Vladi Kantona Sarajevo, ministru unutrašnjih poslova i policijskom komesaru na upoznavanje i eventualno daljnje postupanje.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page