top of page

UČEŠĆE NA RADIONICI “KAKO DO USPJEŠNOG ZAGOVARANJA”

Članovi Udruženja KKMS sudjeluju na radionici "Kako do uspješnog zagovaranja" u organizaciji Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH).

 

Osnovni cilj Radionice je detaljnije upoznati učesnike sa procesom zagovaranja, sa posebnim naglaskom na društveno-politički kontekst, pripremne alate zagovaranja, studije slučaja i tehnike zagovaranja.

Pored toga, učesnici Radionice imaju priliku da kroz interaktivne metode rada spoznaju koristi zagovaranja, te nauče kako primjeniti tehnike zagovaranja u praksi.Comentarios


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page