top of page

Pozdravna riječ

Poštovani posjetioci,

 

zadovoljstvo mi je poželjeti Vam dobrodošlicu na internet stranicu Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti putem koje se možete upoznati sa našim radom, aktivnostima i angažmanom na afirmaciji i promovisanju profesije kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti.

 

Naime, Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti osnovano je 2013. godine kao dobrovoljna, nevladina, interesna i nestranačka organizacija. Kao prvo profesionalno udruženje koje svoju djelatnost provodi na nivou Bosne i Hercegovine okuplja kriminaliste, kriminologe i stručnjake iz oblasti sigurnosnih studija s ciljem zaštite i unapređenja profesionalnih i etičkih standarda struke i nauke.

IMG_7266_edited.jpg

U realizaciji postavljenih ciljeva prevashodno usmjerenih ka promicanju institucionalnog, socijalnog i ekonomskog statusa kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, otvoreni smo za različite vidove saradnje i razmjene iskustava. Stoga pozivamo visokoobrazovne institucije, naučne i stručne organizacije i druge institucije koje njeguju tradiciju naše profesije te druge srodne organizacije i udruženja iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji se zalažu za načela kriminalističkih, kriminoloških i savremenih nauka o sigurnosti da podrže naše napore. Na kraju, pozivamo svršene studente kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija da postanu članovima Udruženja jer jedino udruženi možemo doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva.

 

S poštovanjem,

 

Predsjednica Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti

Mirela Mujović, MA

Opis profila Diplomirani kriminolog / Bachelor kriminologije / Kriminolog

Kriminolozi rade na proučavanju etiologije i fenomenologije kriminaliteta i drugih nedozvoljenih i devijantnih ponašanja. Takođe, proučavaju položaj i ulogu žrtve u kriminalnom aktu, kao i značaj svih instrumenata društva u suprotstavljanju kriminalitetu.


Kriminolozi se usmjeravaju na rješavanje konkretnih problema (npr. problema vezanih za korupciju, maloljetničku delinkvenciju, prosjačenje, trgovinu ljudima, i sl.), a korake u cilju realizacije takvih aktivnosti najčešće zasnivaju na naučnom saznanju, kao saznanju sa najvećim stepenom istinitosti.

Opis profila Diplomirani kriminalista / Bachelor kriminalistike / Kriminalista

Rad kriminalista se odvija u okviru dva područja: prakse i nauke. U kontekstu kriminalističke prakse, kriminalisti rade na sprječavanju, otkrivanju i istraživanju krivičnih djela, te otkrivanju i utvrđivanju počinitelja krivičnih djela. 


Rad kriminalista je primarno zasnovan na naučnim spoznajama iz oblasti kriminalističke nauke, ali i spoznajama drugih nauka čije metode su, u tom slučaju, prilagođene potrebama kriminalističke djelatnosti. Pri tome, ne smiju biti zanemarena pravila iskustva u otkrivanju i razjašnjavanju pojava kaznenih djela i utvrđivanju njihovih počinitelja. U konačnici, potrebno naglasiti da se kriminalistička teorija i praksa međusobno nadopunjuju i kao takve predstavljaju koherentnu cjelinu, te zajednički doprinose jedinstvenom cilju i zadaći kriminalistike, in ultima linea prevenciji i represiji kriminaliteta.

Opis profila Diplomirani menadžer sigurnosti /
Bachelor menadžmenta sigurnosti / Menadžer sigurnosti

Menadžer sigurnosti je osoba koja je izravno odgovorna za upravljanje poslovnim procesima u javnom i privatnom sektoru sigurnosti (npr. agencije za provedbu zakona, agencije za zaštitu osoba i imovine, kompanije za koorporativnu sigurnost i sl.).

 

Zadaci menadžera sigurnosti su da sarađuje sa svim relevantnim subjektima u podizanju i ostvarivanju ukupne sigurnosti zajednice, promoviranje svih elemenata sigurnosne kulture, unaprjeđenje i promocija zanimanja menadžera sigurnosti i područja njegova rada, razvoj i jačanje partnerstva između javnog i privatnog sektora sigurnosti, kao i saradnja u sferi znanosti.

Opis poslova i zadataka menadžera sigurnosti:

  • Upravljanje procesima u javnoj i privatnoj sigurnosti;

  • Prikupljanje informacija, identifikacija i procjena rizika;

  • Održavanje spremnosti javnih i privatnih organizacija;

  • Prevencija incidenata;

  • Zaštita tehnologije i infrastrukture;

  • Zaštita radnika, ključnih poslovnih funkcija, podataka, informacija, reputacije;

  • Rukovođenje kriznim situacijama i odgovor na krizna stanja;

  • Poslovi poslovne inteligencije i mjere protiv tzv. poslovne špijunaže;

  • Ispitivanje poslovnog okruženja i sukladnosti sa zakonima;

  • Koordinacija poslova s drugim javnim i privatnim organizacionim tijelima, itd.

Novosti
bottom of page