top of page

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti je dobrovoljna, nevladina, interesna, nestranačka organizacija osnovana radi ostvarivanja interesa i ciljeva članova Udruženja.

Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • okupljanje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti u cilju zaštite i unapređenja profesionalnih i etičkih standarda struke;

 • Razvoj stručnih, naučnih, administrativnih, ekonomskih, socijalnih, kulturnih, sportskih, humanitarnih, inovacijskih, dobrovoljnih aktivnosti, te zadovoljavanje drugih potreba i interesa članova Udruženja u skladu sa Zakonom;

 • podrška u cilju obezbjeđenja stručnog i profesionalnog usavršavanja članova Udruženja;

 • pomoć u sistematskom, multidisciplinarnom i interdisciplinarnom proučavanju kriminaliteta u svrhu primjene i dizajniranja specifične naučne metodologije za proučavanje problema u toj oblasti;

 • promocija profesije kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti;

 • poticanje na rad i organizovanje edukativnih i konsultativnih programa za buduće kriminaliste, kriminologe i menadžera sigurnosti, koji se nalaze na relevantnim visokoškolskim ustanovama;

 • saradnja sa visokoobrazovnim institucijama, naučnim i stručnim organizacijama i drugim institucijama za koje se može vezati profesija kriminaliste, kriminologa i/ili menadžera sigurnosti i saradnja sa drugim srodnim organizacijama i udruženjima iz zemlje i inostranstva, koji se zalažu za iste ciljeve i načela;

 • Provođenje naunih i strunih projekata od znaaja za Bosnu i Hercegovinu, evropsku i svjetsku zajednicu;

 • Saradnja sa sredstvima javnog informisanja, sudjelovanje u različitim manifestacijama interesno povezanih sa ciljevima i djelatnostima Udruženja;

 • Razvijanje međusobnih kontakata, informacija i iskustava i provođenje aktivnosti u oblastima koje su interesno povezane sa ciljevima i djelatnostima Udruženja;

 • Izdaje knjige, brošure, biltene i druge publikacije radi ostvarivanja ciljeva Udruženja u

 • skladu sa Zakonom;

 • Organizira okrugle stolove, konferencije, naučno-istraživačke projekte, te druge

 • prikladne aktivnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja na nivou Bosne i

 • Hercegovine, kao i na međunarodnom nivou u skladu sa Zakonom i Statutom;

 • Organizira volonterski rad u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženja;

Statut Udruženja
Znak Udruženja

Na osnovu  čl. 10. i 12.  Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Skupština Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti na sjednici održanoj dana 26.08.2019. godine u Sarajevu, donijela je

 

S T A T U T Udruženja kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti

Znak Udruženja ima oblik štita i plave je boje. Štit simbolizira zaštitu i sigurno okruženje. Centralnim dijelom znaka dominira otvorena knjiga bijele boje i crvenih korica koja simbolizira znanje i mudrost, ali i želju da se ono dijeli i prenosi na druge. Iznad knjige nalaze se stilizirani natpis UDRUŽENJE a ispod njega slova KKMS koja predstavljaju skraćeni naziv Udruženja. Bijela boja u heraldici ocrtava vjeru i čistoću, a koja se tradicionalno vezuje za profesiju kriminaliste, kriminologa i menadžera sigurnosti.

bottom of page