top of page

Prijemni ispit na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije


Na zvaničnoj internet stranici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i na www.brucoskivodic.ba objavljena je preliminarna rang lista primljenih kandidata za upis u školsku 2017/2018. godinu.

S obzirom da predviđena upisna kvota nije popunjena u I upisnom roku svi oni koji imaju interes i želju da studiraju na ovom Fakultetu i u budućnosti postanu dijelom sistema krivične pravde svoju šansu mogu potražiti krajem mjeseca avgusta na II upisnom roku.

Brucoši i svi oni koji ćete to tek postati sretno!


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page