top of page

Nova dimenzija kriznog komuniciranja: Facebook kao alat za samopotvrđivanje bezbjednosti građana

Društveni mediji kao savremeni komunikacijski kanali zauzimaju značajno mjesto u procesu kriznog upravljanja, pri čemu posebnu ulogu ostvaruju u olakšavanju komunikacijskih problema u vrijeme kriza/katastrofa.

Jedan od najsvježijih primjera upotrebe društvenih medija u kriznim situacijama je aplikacija i funkcionalnost koju je omogućio Facebook kao pomoć u vrijeme zemljotresa u Nepalu u aprilu 2015. godine, a koja je vrhunac dostigla tokom i poslije terorističkog napada u Parizu u novembru 2015. godine. Facebook je na svojim stranicama omogućio da korisnici upotrijebe tzv. „safety check“ i na taj način omogućio provjeru lokacije i bezbjednosti prijateljima i porodicama. Tokom prvih 24 sata od napada tu opciju je iskoristilo 4.1 milion korisnika kako bi se označili kao bezbjedni, dok je 360 miliona korisnika obaviješteno o statusu njihovih prijatelja.

Nakon pomenutih događaja u Parizu i sporadičnih kontroverzi u medijskom diskursu o povlaštenoj upotrebi alata „safety check“, Facebook je intenzivirao i proširio njegovu upotrebu na sve prijetnje i rizike uzrokovane kako antropogenim faktorima tako i prirodnim djelovanjem u vidu katastrofa.

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page