top of page

Promocija „Međunarodne ljetne škole - Upravljanje u kriznim situacijama“

U namjeri jačanja međunarodnih aktivnosti, kao i podrške naučnih djelatnosti, koordinator Alumni asocijacija Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sarajevo, mr. sci. Almir Pustahija promovisao je program „Međunarodna ljetna škola – Upravljanje u kriznim situacijama“, na Sveučilištu u Splitu (prostorije Pravnog fakulteta i Sveučilišne knjižnice u Splitu).

Podsjećanja radi, akademski program – „Međunarodna Ljetna škola - Upravljanje u kriznim situacijama“ se održava u periodu 15.07. - 21. 07. 2016. godine u Sarajevu, i ima za cilj sticanje znanja o pojmovima kriza i katastrofa, znanja koja će omogućiti sticanje kompetencija i vještina za planiranje mjera i aktivnosti za sprečavanje i suzbijanje kriza, učinkovitije upravljanje krizama, djelovanje i komuniciranje u uslovima krize/katastrofe, saniranje krizom nastalih posljedica za ljude i materijalna dobra, zaštitu života i psihosocijalno zbrinjavanje ljudi pogođenih krizama/katastrofama, profesionalnog osoblja i žrtava, te prevazilaženje kriza i katastrofa.

Zainteresovani se još uvijek stignu prijaviti za učešće!

Sretno.

Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page