top of page

Izvještaj u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u Bosni i Herceg


Nasilje nad djecom, definitivno predstavlja veliki problem savremenog društva. Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja je osnovno pravo svakog djeteta, a ono je utvrđeno Konvencijom o pravima djeteta. UN Konvencija o pravima djeteta (1989), koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuje državu potpisnicu da poduzme sve odgovarajuće zakonske, upravne, društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksploatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje.


Izdvojeno
Najnovije
Arhiva
Oznake
bottom of page